ყველა კამპანია

აუდიო წიგნები უსინათლოთათვის

 • ჩვენი მიზანი: 4500.00 c
 • შეგროვებულია: 0.00 c
 • მხარდამჭერთა
  რაოდენობა:
  0
 • დარჩენილი დღეები: 782 დღე
შესრულებული
დაგვიჭირე მხარი

თეთრი ხელჯოხები უსინათლოებისათვის

 • ჩვენი მიზანი: 8000.00 c
 • შეგროვებულია: 3800.00 c
 • მხარდამჭერთა
  რაოდენობა:
  54
 • დარჩენილი დღეები: 842 დღე
შესრულებული
დაგვიჭირე მხარი

დამხმარე საშუალებები მობილობის შეზღუდვის მქონე პირებისათვის

 • ჩვენი მიზანი: 500.00 c
 • შეგროვებულია: 200.00 c
 • მხარდამჭერთა
  რაოდენობა:
  23
 • დარჩენილი დღეები: 807 დღე
შესრულებული
დაგვიჭირე მხარი