თეთრი ხელჯოხები უსინათლოებისათვის

თეთრი ხელჯოხები უსინათლოებისათვის
  • ჩვენი მიზანი: 8000.00 c
  • შეგროვებულია: 3800.00 c
  • მხარდამჭერთა
    რაოდენობა :
    54 დონორები
  • დარჩენილი დღეები: 814 დღე
შესრულებული

თეთრი ხელჯოხები უსინათლოებისათვის

კამპანიის მიზანია შესაბამისი საჭიროების მქონე უსინათლო პირებს გადასცეს თეთრი ხელჯოხი, რომლის ღირებულება საკმაოდ მაღალია, სახელმწიფო კი არ უზრუნველყოფს შშმ პირთათვის მათ შესყიდვას და უფასოდ გადაცემას. პირველ ეტაპზე ორგანიზაციის ძალისხმევით თეთრ ხელჯოხებს მიიღებენ სოციალურისაჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. მათი ჯამური რაოდენობა ა- 18 .

თითოეული თეთრი ხელჯოხის ფასი 1200 ლარია.