აუდიო წიგნები უსინათლოთათვის

აუდიო წიგნები უსინათლოთათვის
  • ჩვენი მიზანი: 4500.00 c
  • შეგროვებულია: 0.00 c
  • მხარდამჭერთა
    რაოდენობა :
    0 დონორები
  • დარჩენილი დღეები: 754 დღე
შესრულებული

აუდიო წიგნები უსინათლოთათვის

კამპანიის მიზანია უსინათლოებისათვის შეიქმნას აუდიოწიგნები. ამ ეტაპზე შერჩეულია ქართველ მწერალტა რამდენიმე ნაწარმოები, ესენია :

ილია ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი"

ვაჟა-ფშაველას " გველისმჭამელი"

აკაკი წერეთლის "მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში"

ნოდარ დუმბაძის "მე ვხედავ მზეს".

პროექტის ხარჯები შემდეგია:

პროექტისათვის გვესაჭიროება 4 გამხმოვანებელი. მათთვის საჭირო ანაზღაურების რაოდენობა შეა6370დგენს 4000 ლარს.

ტექნიკური გამართვა და აპარატურის დაქირავება - 1500 ლარი.

აუდიოწიგნების გამოცემა - 870 ლარი.