განხორციელებული

„სოციალური დაცვა უხილავი შშმ პირებისთვის COVID-19-ის პირობებში“

პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური ზიანის შესამცირებლად, მოძრაობა „ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის“ პროექტის - „სოციალური დაცვა უხილავი შშმ პირებისთვის COVID-19-ის პირობებში“ ფარგლებში, აქტიურად ჩაერთო შშმ პირთათვის სტატუსის მინიჭების ხელშეწყობის, სახლის მარტივი ადაპტირების და დამხმარე საშუალებით უზრუნველყოფის მომსახურებების მიწოდებაში.

ვრცლად