სასარგებლო ბმულები

რას გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობა?

ადამიანთა უმრავლესობისთვის, ხშირად, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მხოლოდ ეტლით მოსარგებლეებთან და მხედველობის ან სმენის არმქონე პირებთან ასოცირდებიან. არსებობს დამოკიდებულება, რომ შშმ პირები სრულიად სხვა ადამიანები არიან და განსხვავებულ მოპყრობას საჭიროებენ. სამწუხაროდ, მსგავსი სახის სტერეოტიპი დისკრიმინაციის თავისებურ ფორმას წარმოშობს. ყველაფრის საწყისი კი ამ ცნებაზე საზოგადოებაში არსებული ბუნდოვანი ანდა ,საერთოდ, არასწორი წარმოდგენაა.

ვრცლად