მისაწვდომი და ინკლუზიური ჯანდაცვის სერვისები შშმ პირებისათვის

მისაწვდომი და ინკლუზიური ჯანდაცვის სერვისები შშმ პირებისათვის

  • აქვთ თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სამედიცინო და სარეაბილიტაციო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში?
  • რა ხარვეზების წინაშე დგას ამ მხრივ სამედიცინო სფერო?

ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას მოძრაობა "ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის" კვლევით შეეცადა. "მისაწვდომი და ინკლუზიური ჯანდაცვის სერვისები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის", კვლევა 2018 წელს მომზადდა.

კვლევა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

  • საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის მხრივ არსებული პრობლემები;
  • ჯანდაცვის ობიექტებში ფიზიკური გარემოს ხელმისაწვდომობა;
  • გენდერული ფაქტორით გამოწვეული დამატებითი წინაღობები; 
  • რეკომენდაციები;
  • სტატისტიკა;

 

უფრო ვრცლად იხილეთ კვლევა: აქ