ჯანდაცვის სერვისები არ არის მორგებული ინდივიდუალურ საჭიროებებს - ფონდი ”ღია საზოგადოება საქართველოს” წარმომადგენელი

ჯანდაცვის სერვისები არ არის მორგებული ინდივიდუალურ საჭიროებებს - ფონდი ”ღია საზოგადოება საქართველოს” წარმომადგენელი

„მისაწვდომი და ინკლუზიური ჯანდაცვის სერვისები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის" კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა.

კვლევის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებთან, ასევე, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან.

პროექტის მიზანია, უზრუნველყოფილ იქნას შშმ პირთათვის რეაბილიტაციის სერვისების ხელმისაწვდომობა.

იხილეთ რუსთავი 2-ის სიუჟეტი.