10 მითი მენტალური ჯანმრთელობის შესახებ

10 მითი მენტალური ჯანმრთელობის შესახებ

მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემა საზოგადოებაში ხშირად სტიგმატიზირდება. ჩვენ არც კი ვიცით თუ რამდენ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემა ჩვენს გარშემო. სინამდვილეში ეს ისეთივე ჩვეულებრივი მოვლენაა, როგორც დიაბეტი ან პნევმონია. მენტალური ჯანმრთელობა მხოლოდ გონების მდგომარეობა არ არის და მას მჭიდრო კავშირი აქვს ფიზიკურ ჯანმრთელობასთანაც. იმისათვის, რომ უფრო მეტად ინფორმირებული ვიყოთ მენტალური პრობლემების შესახებ და სათანადოდ შევძლოთ ამგვარი პრობლემების მქონე ადამიანების მხარდაჭერა საჭიროა თვალი გადავავლოთ საზოგადოებაში დაგროვილ მძლავრ სტერეოტიპებს. თუკი აღმოაჩენთ რომ ერთ-ერთი მათგანის მაინც გჯეროდათ აქამდე, მაშინ დროა რომ აზრი შეიცვალოთ.

 

თითუეული ჩვენგანი არის გამოსავლის ნაწილი, ერთად დავასრულოთ სტიგმა. მოცემულ პოსტერში თქვენ წაიკითხავთ ყველაზე გავრცელებული 10 მითის შესახებ მენტალური ჯანმრთელობის გარშემო. 

http://dpo.ge/laravel-filemanager/files/1/mental%20health%20poster.pdf