გურამ ჩხაიძე

გურამ ჩხაიძე

გურამ ჩხაიძე „მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის“ თანადამფუძნებელი და გამგეობის წევრია, 1996 წლიდან ის ჩართულია შშმ პირთა მოძრაობაში და ცდილობს თემის გაძლიერებას. პროფესიით ინჟინერმა განათლება მიიღო, ტექნიკურ უნივერსიტეტში,  წლების განმავლობაში  გურამ ჩხაიძე მუშაობდა ინჟინრად, საქართველოს რკინიგზაში, სხვადასხვა წამყვან თანამდებობაზე, პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას მიიღო ტრამვა, რის შემდეგაც დააფუძვნა არასამთავრობო ორგანიზაცია "ინტეგრაცის და რეაბილიტაციის კავშირი", რომლის მთავარი მიზანი იყო სპინალური ტრამვის მქონე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. 

ინტერესის სფერო: შშმ პირთა უფლებრივი საკითხები

მობ: +995 599 77 70 08       

ელ-ფოსტა: geoaccessibility@gmail.com