მარიამ სულამანიძე

მარიამ სულამანიძე

მარიამ სულამანიძე ორგანიზაციას 2020 წლის ივლისიდან შემოუერთდა მიმართულების კოორდინატორის პოზიციაზე. მარიამი პროფესიით სოციალური მუშაკია, რომელიც სოციალურ სფეროში 2015 წლიდან მუშაობს არაფორმალური განათლების და დასაქმების კუთხით. 2015 წელს იკვლია თემა შშმ პირების ჩართულობა შრომის ბაზარზე და დასაქმება. 2017 წელს გახდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სტიპენდიანტი საკვლევი თემით „მცირე საოჯახო სახლში მცხოვრები ბავშვები და განათლება“. ის ძირითადად, ახორციელებს პროექტებს ბავშვთა და ახალგაზრდათა მიმართულებით. ხოლო ბოლო ერთი წელია მუშაობს პროექტების განვითარების და სოციალური პრობლემების ციფრულ გადაწყვეტის კუთხით.